Κοινότητες επαγγελματικής κατάρτισης

Δίκτυο προσωπικής μάθησης

Κοινότητες  πρακτικής εφαρμογής

Μέθοδος

Οργάνωση για επιμόρφωση-κατάρτιση καθηγητών

«Κάντο μόνος σου»

Οργάνωση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς

Σκοπός

Συνεργασία σε επίπεδα βαθμίδων ή θεματικών ομάδων με βάση συγκεκριμένα καθήκοντα-υποχρεώσεις

Εξατομικευμένη αναζήτηση πληροφόρησης από τον εκπαιδευτικό  για προσωπική κατάρτιση ή μετάδοση αυτής στην εκπαιδευτική κοινότητα

Συλλογική προσπάθεια απόκτησης γνώσης με βάση κοινά ενδιαφέροντα και σκοπούς

Δομή

Ομάδα πρόσωπο με πρόσωπο

Άτομο πρόσωπο με πρόσωπο δια ζώσης ή on line

Ομαδική συνάντηση δια ζώσης ή on line

Στόχος

Επιτυχία μαθητών

Προσωπική ανάπτυξη

Συστημική /συλλογική ανάπτυξη

 

 Οι βασικές συνιστώσεςενός συνεργατικού Δικτύου μάθησης

Image

Magritte,il maestro di scuola.

Advertisements