Πολλά σχολεία μας συνεργάζονται και υλοποιούν επιτυχημένα πολυμερή σχολικά ευρωπαϊκά σχέδια. Το χαρακτηριστικό αυτών των σχεδίων, εκτός από το ευρωπαϊκό τους προφίλ, είναι η δημιουργικότητα, η διαθεματικότητα και η συνεργατικότητα στη μάθηση.

Τα ευρωπαϊκά σχολικά σχέδια Comenius στοχεύουν στο «άνοιγμα» των σχολείων στην κοινωνία, διευρύνουν τους ορίζοντες μαθητών και εκπαιδευτικών και δίνουν τη δυνατότητα γνωριμίας άλλων ευρωπαϊκών σχολικών περιβάλλοντων.

L’orientation scolaire et professionnelle européenne: une nécessité pour tous  θετικά αποτελέσματα των σχεδίων είναι ορατά στις σχολικές μονάδες που τα υλοποιούν.Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες και υλικό του σχολικού σχεδίου «L’orientation scolaire et professionnelle européenne: une nécessité pour tous» που  υλοποίησαν οι μαθητές του Γενικού Λύκείου Νέας Αρτάκης με τη συνεργασία άλλων επτά ευρωπαϊκών σχολείων (γλώσσα εργασίας : η γαλλική).

Αξίζει τον κόπο…

L’orientation scolaire et professionnelle européenne: une nécessité pour tous 

Advertisements