Τελικά το διαδίκτυο προσφέρει λύσεις, ξεκουράζει και προστατεύει το περιβάλλον…

Τέλος το κουβάλημα τετραδίων, φωτοτυπιών κλπ.

Δημιουργήστε μια online τάξη στο Edmodo.

Τι είναι όμως το Edmodo;

 Το Edmodo είναι ένα δωρεάν Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης & Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Επιτρέπει τη δημιουργία ηλεκτρονικών τάξεων, τη διαχείριση ηλεκτρονικών φακέλων μαθητών/τριών, τη διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών καθώς και τη συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικές κοινότητες διαφορετικών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Μέσω edmodo μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί διαμοιράζονται ψηφιακό υλικό και επικοινωνούν με ασφάλεια. Ο διαμοιρασμός ψηφιακού υλικού και η επικοινωνία είναι επίσης δυνατή και μεταξύ εκπαιδευτικών.

Το περιβάλλον εργασίας είναι στα ελληνικά και είναι απλό και εύκολο στη διαχείριση. Εξάλλου η Ομάδα Εργασίας αυτού του δικτύου χρησιμοποιεί για τη συνεργασία της αυτή την πλατφόρμα. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δοκιμάσουν την πλατφόρμα και να γίνουν μέλη του δικτύου.

Advertisements